Projekty v roce 2023

Malý Leader - cyklus seminářů pro místní komunitu MAS Krkonoše

Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí - spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg Česká republika - Polsko 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nysa

Mistra tradiční rukodělné výroby - textilní tvorba - Královéhradecký kraj podpořil Martinu Poliakovou na nákup šicího stroje a overlocku. 

Dotace projektů z Královéhradeckého krajeLidová řemesla ve fotografiích - spolupráce s kreativcem, se spolkem Čumění z Broumova
Lidová řemesla minulost a současnost - podpora celoroční činnosti tkalcovského muzea ( podpora Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury)
Expozice Lidová řemesla v Krkonoších - modernizace a obnovení pomůcek, vybavení v expozici a v tkalcovně. 

 logo

 Projekty podpoření městem Trutnov: Celoroční činnost tkalcovského muzea

 

 

 

Projekty v roce 2022

Environmentální vzdělávání a tradiční řemesla Krkonoš - Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz www.mzp.cz. Projekt nabídne 10 seminářů spojených s workshopy a 5 exkurzí do Krkonošské tkalcovny, kde se šetrně zpracovává len a vlna.

Workshopy budou zaměřeny

· na školy a dětské kolektivy

· na regionální výrobce, samostatně hospod. zemědělce, podnikající osoby v NP

· na veřejnost, která má zájem o tradiční a udržitelné techniky a dovednosti

· na zdravotně znevýhodněné, kteří mohou získané dovednosti využít pro svůj další rozvoj.

 Textilní řemesla žijí, Textilní dědictví v Krkonoších - textilní řemeslné dílny a semináře. Exkurze v tkalcovně - kdy můžete získat Certifikát z Krkonošské tkalcovny a vzdělávací programy. Výstava Dekorování lidového textilu. Projekty podpořil Královéhradecký kraj a Liberecký kraj. Harmonogram workshopů a seminářů zde. Exkurze dle objednání skupin. 

PODPORA ČINNOSTI TKALCOVSKÉHO MUZEU KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM V ROCE 2022

Královéhradecký kraj podpořil činnost tkalcovského muzea v projektu Prezentace tkalcovské historie regionu částkou 93 tisíc. Proběhly edukační programy, v Krkonošské tkalcovně přibyl nový tkalcovský stav, který si mohou účastníci seminářů a workshopů vyzkoušet. 

V květnu 2022: Výstava Dekorování v lidové tvorbě. 

Prezentování řemesel na akcích pro veřejnost. 

Projekt Textilní řemesla žijí, podpora Královéhradeckého kraje 46 tisí. Programy pro školy, tradiční akce v muzeu, workshopy. logo

PROJEKT PODPOŘENÝ MINISTERSTVEM KULTURY a Libereckým krajem V ROCE 2022  Výstava Dekorování textilu, Celostátní tkalcovský seminář, Interaktivní prvky v muzeu, nákup materiálů a pomůcek na workshopy a prezentování řemesel. Podpora prezentování lidových řemesel na akcích pro veřejnost. Workshopy a semináře pro veřejnost. On-line prezentování. Zážitek v Krkonošské tkalcovně. Haptické prvky v tkalcovském muzeu. muzeum

 

 

Projekty v roce 2021 historické textilie

Celostátní tkalcovský seminář -listopad

Výstava Historické textilie leden - říjen

Workshopy k výstavě Historické textilie únor - listopad

Program v muzeu: Příběh tkalce Jana - certifikovaný krkonošský zážitek květen - říjen

Zážitkové a pracovní exkurze v tkalcovně únor - listopad

Velikonoce v muzeu - - vlivem vládních opatření zrušeny.

Raku ohňový výpal keramiky pro skupiny i jednotlivce - duben  Zrušeno

Sobotní dílničky pro děti květen - září

Exkurze a vzdělávací programy pro dětské kolektivy - květen - listopad

Prezentace lidových řemesel -  Otevřené ateliéry Královéhradeckého kraje, ArtGlass festival Jelenia Gora, září Krajské dožínky, Dny evropského dědictví, Prosinec- vánoční jarmark v Jelenie Gore (dílničky pro děti)

Programy pro školy a školky v projektech Šablony pro školy - květen- prosinec

Vzdělávání ped. pracovníků v akreditovaných kurzech lidových řemesel únor - prosinec

Letní a podzimní celodenní řemeslné dílny ( v době prázdnin)

Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje Podkrkonoší a Krkonoš. 

Textilní dědictví regionumuzeum

 

Příběh Tkalce Jana - interaktivní prohlídky, kdy si návštěvník vyzkouší řemesla krkonošských tkalců, uvidí pohádku O tkalci Janovi, čekají ho kvízy a úkoly. 

 

Programy v muzeu podpořily v roce 2021: 

Více zde

Historické textilie - výstava a zážitkové exkurze do tkalcovny

............................................................................................................................................

Projekty v roce 2020  Plánované akce: 

Celostátní tkalcovský seminář - únor

Výstava Historické textilie leden - říjen

Workshopy k výstavě Historické textilie únor - listopad

Program v muzeu: Příběh tkalce Jana - certifikovaný krkonošský zážitek květen - říjen

Zážitkové a pracovní exkurze v tkalcovně únor - listopad

Velikonoce v muzeu - 4.4.

Raku ohňový výpal keramiky pro skupiny i jednotlivce - duben 

Sobotní dílničky pro děti květen - září

Exkurze a vzdělávací programy pro dětské kolektivy - únor - listopad

Prezentace lidových řemesel - květen Už ho nesou, Nábřeží řemeslníků, červen- Potravina roku, ArtGlass festival Jelenia Gora, září Krajské dožínky, Svatováclavské slavnosti, Prosinec- vánoční jarmarky

Den krkonošských řemesel- červenec

 

Programy pro školy a školky v projektech Šablony pro školy - únor - prosinec

Vzdělávání ped. pracovníků v akreditovaných kurzech lidových řemesel únor - prosinec

Dny evropského dědictví - září

Staročeské vánoce - listopad 

Letní a podzimní celodenní řemeslné dílny ( v době prázdnin)

 

Projekty v roce 2019: Interaktivní výstava Tkalcovství, prezentace regionálních řemesel, celoroční práce s dětmi v kreativních kroužcích a dílnách. Tuto činnost podpořilo Město Trutnov částkou 60 tisíc, Královéhradecký kraj částkou 57 tisíc a Ministerstvo kultury částkou 25 tisíc. Uspořádali jsme všechny plánované akce. 
1/ Zajistili jsme provoz Tkalcovského muzea s pravidelnou otvírací dobou. Květen, červen, září: úterý - sobota, července a srpen pondělí - sobota.


V muzeu pracují průvodci, kteří umí obsluhovat historické nástroje, předvést základy lidových řemesel: Tkaní, předení, zpracování lnu a vlny. Jsou proškolení a dále se vzdělávají.

2/ Zorganizovali jsem tradiční akce pro veřejnost: 24.3.2018 Velikonoce v muzeu 59 osob, 
Tradiční workshopy pro veřejnost zaměřené na lidová řemesla.
Staročeské vánoce v muzeu: 1.12. - workshopy a malý vánoční jarmark. 60 osob

Den Krkonošských řemesel 21.7. 88 osob

3/ Dílny pro děti v rámci vzdělávacích programů pro školy. 500 dětí + 15 hendikepovaných

4/ Nové prvky v expozici: vznikla Světnice tkalce, s dobovým vybavením krkonošské světnice, včetně pomůcek, nástrojů, nábytku, nádobí.
5/ Nově jsme akreditovali na MŠMT programy pro ped. pracovníky a uspořádali jsme v průběhu roku Akreditované kurzy pro pedagog. pracovníky i pro neodbornou veřejnost. Kurzy Tkaní na tkalcovském stavu, kurzy Pletení z vrbového proutí, Pořádáme mezigenerační kurzy, Uskutečnili jsme workshopy v Městském kulturním zařízení v Bělé pod Bezdězem.
Spolupráce s kulturními organizacemi v PL: Zajistili jsme workshopy a ukázky lidových řemesel na ArtGlass v Jelenie Gore a týdenní dílny v Jelenie Gore - červen 2018
Připravili jsme ukázky lidových řemesel s dílnami pro děti na akci Už ho nesou v Trutnově (6.5.), Svatováclavské slavnosti v Rudníku.
Zapojili jsme se do akce Den Evropského dědictví v září a uspořádali dílny pro veřejnost a prohlídky muzea zdarma.

Proběhlo setkání zpracovatelů ovčí vlny: Přástky - seminář s tématikou předení, další zpracování vlny a tkaní .27.-28.1.

 Projekty v roce 2018: Interaktivní výstava Tkalcovství, prezentace regionálních řemesel, celoroční práce s dětmi v kreativních kroužcích a dílnách. Tuto činnost podpořilo Město Trutnov částkou 60 tisíc, Královéhradecký kraj částkou 57 tisíc a Ministerstvo kultury částkou 25 tisíc. Uspořádali jsme všechny plánované akce. 
1/ Zajistili jsme provoz Tkalcovského muzea s pravidelnou otvírací dobou. Květen, červen, září: úterý - sobota, července a srpen pondělí - sobota.


V muzeu pracují průvodci, kteří umí obsluhovat historické nástroje, předvést základy lidových řemesel: Tkaní, předení, zpracování lnu a vlny. Jsou proškolení a dále se vzdělávají.

2/ Zorganizovali jsem tradiční akce pro veřejnost: 24.3.2018 Velikonoce v muzeu 59 osob, 
Tradiční workshopy pro veřejnost zaměřené na lidová řemesla.
Staročeské vánoce v muzeu: 1.12. - workshopy a malý vánoční jarmark. 60 osob

Den Krkonošských řemesel 21.7. 88 osob

3/ Dílny pro děti v rámci vzdělávacích programů pro školy. 500 dětí + 15 hendikepovaných

4/ Nové prvky v expozici: vznikla Světnice tkalce, s dobovým vybavením krkonošské světnice, včetně pomůcek, nástrojů, nábytku, nádobí.
5/ Nově jsme akreditovali na MŠMT programy pro ped. pracovníky a uspořádali jsme v průběhu roku Akreditované kurzy pro pedagog. pracovníky i pro neodbornou veřejnost. Kurzy Tkaní na tkalcovském stavu, kurzy Pletení z vrbového proutí, Pořádáme mezigenerační kurzy, Uskutečnili jsme workshopy v Městském kulturním zařízení v Bělé pod Bezdězem.
Spolupráce s kulturními organizacemi v PL: Zajistili jsme workshopy a ukázky lidových řemesel na ArtGlass v Jelenie Gore a týdenní dílny v Jelenie Gore - červen 2018
Připravili jsme ukázky lidových řemesel s dílnami pro děti na akci Už ho nesou v Trutnově (6.5.), Svatováclavské slavnosti v Rudníku.
Zapojili jsme se do akce Den Evropského dědictví v září a uspořádali dílny pro veřejnost a prohlídky muzea zdarma.

Proběhlo setkání zpracovatelů ovčí vlny: Přástky - seminář s tématikou předení, další zpracování vlny a tkaní .27.-28.1.