Dům pod jasanem - informace

 • Provozujeme tkalcovské muzeum a výtvarnou dílnu od roku 2008. Lektoři v prostředí zrekonstruovaného statku vyučují základy lidových řemesel ( keramiky, tkaní, předení, košíkářství, drátování, zpracování vlny, práce ze slámou a šustím) a výtvarné techniky ( malba na textil, batika, výroba mýdel, svíček, šperků aj. ) Nachází nové pohledy na tradiční řemesla a jejich uplatnění v současnosti.
 • Sdružujeme se ve spolku Tkalcovské muzeum z.s.a naši průvodci pracují na chráněném pracovním místě.  
 • Od září 2010 probíhají  rekvalifikační kurzy RUČNÍ TKADLECKošíkář. 
 • Spolupracujeme s Krkonoše – svazek měst a obcí  a jsme zapojeni do projektu Pohádkové Krkonoše 
 • Provozujeme elektronický obchod, ve kterém můžete zakoupit výrobky šikovných lidí zoblasti Trutnovska, nebo naopak své výrobky nabídnout k prodeji.
 • Jsme prodejní místo krkonošských výrobků Krkonošské výrobky. Krkonošské výrobky, které vyrábíme, si můžete prohlédnout v našem elektronickém obchodě nebo při osobní návštěvě.
 • Podpořte nás - umístěte si na stránky náš banner: 
  Dům pod jasanem 
  Banner vložíte na své stránky pomocí následujícího kódu:
  <a href="http://www.dumpodjasanem.cz"><img src="http://www.dumpodjasanem.cz/Graphics/banner1.jpg" alt="Dům pod jasanem" /></a>
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
  Návštěvníci Domu pod jasanem, zákon o ochraně osobních údajů ukládá povinnost chránit vaše citlivá data, i v minulosti zveřejněné. Týká se to zejména zveřejněných fotografií používané k prezentaci i propagaci.
  Pokud si nebudete si přát, aby byla konkrétní fotografie zveřejněna, napište nám prosím, zprávu na dumpodjasanem@seznam.cz, s odkazem na konkrétní fotografii a my ji z veřejného prostoru smažeme.
  Děkujeme.
  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR") začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. Cílem vzniku Nařízení GDPR je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i spolků, jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32016R0679