Rekvalifikace Ruční zpracovatel/zpracovatelka textilních surovin 

Čísto akreditace MSMT-13122/2023-6

Přihlásit se můžete přes email nebo pokud bude hradit MPSV tak zde 

 Termíny v roce 2024 13.2.-16,2,;   21,2,-23,2,;  9.3.-15.3.; 2.4.-5.4.;15.4.-19.4.;

Prázdninové termíny: 2.7.-7.7.; 23.7.-28.7.; náhradní: 8.8.-10.8.;15.-18.8.

Podzimní termíny: 15.-18.9.; 1.10.-5.10.; 8.-12.10.; náhradní 11.-15.11.;

Celkem 12 dnů výuky

Absolvent kurzu umí a zná:

Pěstování a ruční zpracování lnu,

Zpracování vlny -  jak na vlnu od ostříhaného rouna po tkaninu či pleteninu z ručně upředené vlny. 
Nauka o dalších textilních materiálech ( druhy, zpracování, vlastnosti, textilní jednotky)

Technika předení lnu a vlny, případně i jiných materiálů
Technika barvení v přírodních surovinách a plstění ovčí vlny
Ekonomika, základy podnikání v oboru
Bonus -  
Základní tkalcovské dovednosti

  • Jak zpracovat ostříhané rouno z ovcí, případně i z lam, angorských králíků....
  • Jak zpracovat rostlinné suroviny ze lnu, (konopí, kopřiva) 
  • Jak barvit v přírodních i chemických barvách.
  • Jak příst textilní suroviny
  • Ručně plstit ovčí vlnu na dekorativní výrobky - šály, tašky, čepice, koberečky, hračky, šperky apod.
  • Umí kalkulovat cenu výrobku, zná podmínky podnikání v oboru.

účastník po přihlášení buď prostřednictvím ÚP nebo přímým přihlášením přes email dostává informace o vypsaných termínech a obsahu.  

Výuka ideálně probíhá formou více denních bloků. Zaměřujeme se na to, aby absolvent uměl zpracovat len (a příbuzné rostlinné suroviny - kopřiva, konopí) a vlnu / a jiné živočišné textilní suroviny/ z připravených přízí nebo česanců vyrobit konkurence schopné výrobky. 

V tkalcovně máme k dispozici 12 druhů kolovratů, 4 česačky na vlnu, plstící stroj na mokré plstění Gentle roller a stroj na plstění pomocí jehel Janome. 

V objektu je možnost se ubytovat / pro účastníky RK je cena 330,- noc/ na pokojích je soc. zařízení a kuchyňka k dispozici. 

Dílna je účastníkům RK otevřena po celou dobu pobytu, takže i ve večerních hodinách, aby si mohl procvičovat a využívat zařízení dílny, dle své libosti. 

 

Cena je 24 tisíc , včetně zkoušky, materiálů, skript a RK končí získáním Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Certifikát z rekvalifikace Ruční zpracovatel textilních surovin