Snování / warping

Předvádíme:Ne
Pořádáme kurzy:Ano Chci se naučit techniku Snování / warping
Lektoři:Martina Poliaková
Poznámka:

Připravili jsme video tutoriál, který Vám pomůže při snování na snovadle i navádění osnovy do tkalcovského stavu. Snování na snovadle  https://youtu.be/_rsu4DvOYBQ 

Osnova příprava na tkaní na tkalcovském stavu https://youtu.be/TznW5ltCAVQ