Program LEN - Příběh tkalce Jana

má tři části:

  1. Ukázka zpracování lnu: lámání, tření lnu, česání na vochli, předení na vřetenu a na kolovratu, tkaní na listovém tkalcovském stavu. Děti se seznámí s názvy činností, procesem pěstování a zpracování lnu, názvy pomůcek a zajímavostmi ze života přadlen a tkalců.
  2. Děti podle ukázky samy zpracují svazeček lnu a vyrobí si provázek. Jednotlivě tkají na tkalcovském stavu a seznamují se s procesem vzniku látky. Osvojují si základní termíny.
  3. Zábavný kvíz - rozluštěním tajenky si zopakují pojmy z teoretické části a v praktické části kvízu poznávají pomůcky a nástroje tkalců (člunky, vřetena ( jiné druhy, než byly v ukázce), fotografie jiných tkalcovských stavů, hřebenové stávky, a jiné textilní materiály ( juta, bavlna, sisal, lýko, konopí, kopřiva)

 

Při dobrém počasí pobyt venku, možnost ohýnku, hry na zahradě. 

Cena 130,- včetně výroby suvenýrů dle Vašeho výběru. (Doprovod zdarma )

Délka programu dvě až 4 vyučovací hodiny. Možnost využít zázemí zahrady s dětským hřištěm.