Akce tkalcovského muzea

Prezentace lidových řemesel

předvádění

Lektoři tkalcovského muzea připravují prezentace lidových řemesel s krátkými i delšími workshopy v rámci různých exkurzí, projektových dnů, zahraničních návštěv.

Připravujeme programy pro pěstounské rodiny, letní tábory, teambuildingové aktivity pro zaměstnance firem. Tyto aktivit umožňují propagovat lidová řemesla a spojovat je s tvůrčí a kreativní činností a podporují i činnost tkalcovského muzea a jeho další rozvíjení. 

Foto zde.

Košíkářské, drátované a tkací dílny jsme připravili např. pro účastníky v projektu 4 Europe pro studenty ze Španělska, Rakouska, Německa a Čech. Pro účastníky projektu Wake hidden art up z Náchodského Déčka, kteří poznávali tradice našeho regionu a sjeli se z Litvy, Řecka, Polska a Rumunska jsme připravili ukázky zpracování lnu a vlněný workshop.

Déčko

 

Američtí studenti v programu Wordlearning již několikrát strávili v Tkalcovském muzeu pár dní a věnovali se poznávání Trutnova a objevovali krásu tradičních řemesel. 

američani tkajíam1

Zpět na akce muzea