Akce tkalcovského muzea

Projekt ,,Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí’’

Prezentujeme materiál shrnující cyklus 15 řemeslných dílen v rámci projektu "Tradiční řemesla v česko-polském pohraničí", jehož cílem bylo prohloubit přeshraniční vazby mezi obyvateli a institucemi česko-polského pohraničí a posílit vzájemnou důvěru a společnou identitu obyvatel euroregionu.

Šperky, proutí, keramika, makramé a tkaní si získaly vaše srdce a zavedly vás na krásnou cestu, bohatou na poznávání řemesel a fantastickou integraci. Celkem se zúčastnilo více než 300 účastníků a samotné dílny byly zdarma.

 

Filmování: Ryszard Bizoń

 

Projekt ,,Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí’’ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg  Česká republika – Polsko 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nysa.

 

Projekt „Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Video zde

Zpět na akce muzea