Akce tkalcovského muzea

Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí

Podle rozhodnutí euroregionálního řídícího výboru je projekt: ,,Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí’’splnil všechny stanovené požadavky a obdržel doporučení potřebné k zahájení projektu, který zahrnuje realizaci 15 dílen tradičních řemesel. Přeshraničních dílen se zúčastní celkem 300 účastníků.

Cílem projektu je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského příhraničí a posílit vzájemnou důvěru a společnou identitu obyvatel euroregionu prostřednictvím pořádání dílen tradičních řemesel pro polské a české účastníky.

Projekt podporuje nové sousedské vztahy a propaguje společné hodnoty. Spojením kultur a tradic dvou národů vytváří silný přeshraniční dopad. Prostřednictvím aktivit plánovaných v projektu získají účastníci nové dovednosti, rozvinou talent a vášně. Přidanou hodnotou je také integrace obyvatel pohraničí. Po skončení projektu bude pokračovat spolupráce s polským partnerem, Kulturním Centrem v Lubawce.

Společnou prací, učením a prací umožníme rozvoj talentů a vášní a také bližší poznání dědictví obou kultur, což posílí společenské vazby. Společně s vedoucím partnerem na polské straně - Domem kultury v Lubawce - budeme realizovat workshopy v oblasti šperkařství, proutí, textilu, keramiky a makramé, přičemž účast je zcela zdarma.

 

Nábor prostřednictvím:

- formulář: https://forms.gle/e6L3cHBZX7Ke7tfJ7

- přihlášku můžete zaslat na následující e-mailovou adresu: warsztatyrzemiosla.plcz@gmail.com nebo dumpodjasanem@seznam.cz.

- přihlásit se můžete telefonicky: +48 75 741 13 62 nebo osobně v Kulturním centru v Lubawce a telefonicky: +420 736 275 025 nebo osobně v Muzeu tkalcovství v Trutnově.

Ti, kteří splní podmínky pro zařazení do vybrané dílny, budou neprodleně informováni.

 

Rozvrh seminářů:

 

3.11.2023 - VÝROBA ŠPERKŮ - 16.00 - 20.00 (Lubawka)

4.11.2023 - VÝROBA ŠPERKŮ - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

5.11.2023 - VÝROBA ŠPERKŮ - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

 

24.11.2023 - PROUTÍ - 16.00 - 20.00 (Lubawka)

25.11.2023 - PROUTÍ - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

26.11.2023 - PROUTÍ - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

 

1.12. - MAKRAMÉ - 16.00 - 20.00 (Trutnov)

3.12. - MAKRAMÉ - 10.00 - 15.00 (Trutnov)

6.12. - MAKRAMÉ - 16.00 - 20.00 (Lubawka)

 

8.12.2023 - KERAMIKA - 16.00 - 20.00 (Lubawka)

9.12.2023 - KERAMIKA - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

10.12.2023 - KERAMIKA - 10.00 - 15.00 (Lubawka)

 

15.12.2023 - TKANÍ - 16.00 - 20.00 (Chełmsko Śląskie)

6.12.2023 - TKANÍ - 10.00 - 15.00 (Chełmsko Śląskie)

17.12.2023 - TKANÍ - 10.00 - 15.00 (Chełmsko Śląskie)

 

Projekt ,,Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí’’ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg  Česká republika – Polsko 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nysa.

 

Projekt „Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

Zpět na akce muzea