opprog_500

Projekt Vzdělávání lektorů muzeí a NO v oblasti tradičních řemesel

Občanské sdružení Tkalcovské venkovské muzeum začalo v únoru 2012 realizovat projekt podpořený Evropským sociálním fondem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Královéhradeckým krajem:

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ MUZEÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI TRADIČNÍCH ŘEMESEL.

Projekt byl rozdělen na dvě části:

1/ Vzdělávání lektorů Tkalcovského muzea a doplňování jejich dovedností a znalostí a vytvoření vzdělávacích programů pro pracovníky muzeí a NO, včetně učebních příruček.

2/ Realizace pilotního vzdělávacího programu.

Během vzdělávacího programu účastníci absolvují 10 dvoudenních vzdělávacích bloků: Předtkalcovské techniky, Zpracování vlny a lnu, Tkalcovství, Drátenictví, Síťování a paličkování, Hrnčířství a keramika, Proutí, Papír, Vitráže, Řezbářství, Bižuterie.

Obsahy seminářů

Vzdělávací program Lidová řemesla Královéhradeckého regionu

 • Forma výuky: Prezenční
 • Délka: 5 dvoudenních seminářů spojených s praktickými dílnami

Vzdělávací program Tradiční materiály v lidové tvorbě

 • Forma výuky: Prezenční
 • Délka: 5 dvoudenních seminářů spojených s praktickými dílnami

Obsah seminářů

 • Textilní řemesla I. Předtkalcovské techniky: Tkaní na karetkách, zapjastky, vertikální rámy, hřebenové stávky. Historie, techniky, nástroje. 16 hodin 
 • Textilní řemesla II. Zpracování vlny a lnu: Historický vývoj, používané nástroje, technika. 16 hodin
 • Sklo. Vitráže, mozaiky: Historický vývoj, technika,pomůcky a nástroje.
 • Textilní řemesla III. Tkalcovství: Historický vývoj, nástroje a stavy, techniky. 16 hodin 
 • Proutí. Košíkářství, netradiční práce s proutím, náměty na jednoduchou tvorbu.
 • Lidová řemesla II. Hrnčířství, keramika: Historický vývoj, pomůcky, nástroje, materiály, technika
 • Papír Výroba ručního papíru : historický vývoj v regionu, technika. Kašírování: zpracování odpadového papíru, náměty a využití.
 • Bižuterie Drátěný šperk, tepaný šperk, stříbrnictví, korálky a techniky výroby bižuterních šperků.  Sklo: fusing, vinuté perle.
 • Lidová řemesla I. Drátenictví, barvířství, síťování, paličkování: Historie, pomůcky a nástroje, materiály, techniky.

Pilotního ověření vzdělávacích programů se zúčastnili pracovníci muzeí Východních Čech, Krkonošského muzea Vrchlabí, Regionálního muzea Náchod, Mateřského centra Karolínka Trutnov, Mateřského centra Rozmarýnek Jaroměř.

Od roku 2014 budou probíhat vzdělávací programy pro širokou veřejnost i pracovníky muzeí a NO. Aktuální nabídka kurzů

Fotografie ze seminářů a aktivit projektu.

Termíny

Termíny seminářů pro veřejnost jsou zveřejněny v seznamu kurzů, kde je možné se na kurz přihlásit. 

Lidová řemesla Královéhradeckého kraje

 • Drátování 24.4.2016
 • Předení a vlna 13.2.2016-14.2.2016 a 22.-23.10.2016
 • Předtkalcovské techniky 8.-9.10.2016
 • Keramika 17.3.2016; 7.5.2016
 • Tkaní, natahování osnov 5.-6.3.2016 a 15.-16.10.2016
 • Tradiční materiály v lidové tvorbě
 • Sklo - vitráže a fusing 9.-10.4.2016
 • Proutí 6.2.-7.2.2016 a 14.-15.5.2016
 • Kašírování 7.5.2016
 • Ruční papír 5.5.2016