Projekty v roce 2021

Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje Podkrkonoší a Krkonoš. 

Textilní dědictví regionu

 

Příběh Tkalce Jana - interaktivní prohlídky, kdy si návštěvník vyzkouší řemesla krkonošských tkalců, uvidí pohádku O tkalci Janovi, čekají ho kvízy a úkoly. 

 

Programy v muzeu podpořily v roce 2021: 

Více zde

Historické textilie - výstava a zážitkové exkurze do tkalcovny

............................................................................................................................................

Projekty v roce 2020  Plánované akce: 

Celostátní tkalcovský seminář - únor

Výstava Historické textilie leden - říjen

Workshopy k výstavě Historické textilie únor - listopad

Program v muzeu: Příběh tkalce Jana - certifikovaný krkonošský zážitek květen - říjen

Zážitkové a pracovní exkurze v tkalcovně únor - listopad

Velikonoce v muzeu - 4.4.

Raku ohňový výpal keramiky pro skupiny i jednotlivce - duben 

Sobotní dílničky pro děti květen - září

Exkurze a vzdělávací programy pro dětské kolektivy - únor - listopad

Prezentace lidových řemesel - květen Už ho nesou, Nábřeží řemeslníků, červen- Potravina roku, ArtGlass festival Jelenia Gora, září Krajské dožínky, Svatováclavské slavnosti, Prosinec- vánoční jarmarky

Den krkonošských řemesel- červenec

 

Programy pro školy a školky v projektech Šablony pro školy - únor - prosinec

Vzdělávání ped. pracovníků v akreditovaných kurzech lidových řemesel únor - prosinec

Dny evropského dědictví - září

Staročeské vánoce - listopad 

Letní a podzimní celodenní řemeslné dílny ( v době prázdnin)

 

Projekty v roce 2019: Interaktivní výstava Tkalcovství, prezentace regionálních řemesel, celoroční práce s dětmi v kreativních kroužcích a dílnách. Tuto činnost podpořilo Město Trutnov částkou 60 tisíc, Královéhradecký kraj částkou 57 tisíc a Ministerstvo kultury částkou 25 tisíc. Uspořádali jsme všechny plánované akce. 
1/ Zajistili jsme provoz Tkalcovského muzea s pravidelnou otvírací dobou. Květen, červen, září: úterý - sobota, července a srpen pondělí - sobota.


V muzeu pracují průvodci, kteří umí obsluhovat historické nástroje, předvést základy lidových řemesel: Tkaní, předení, zpracování lnu a vlny. Jsou proškolení a dále se vzdělávají.

2/ Zorganizovali jsem tradiční akce pro veřejnost: 24.3.2018 Velikonoce v muzeu 59 osob, 
Tradiční workshopy pro veřejnost zaměřené na lidová řemesla.
Staročeské vánoce v muzeu: 1.12. - workshopy a malý vánoční jarmark. 60 osob

Den Krkonošských řemesel 21.7. 88 osob

3/ Dílny pro děti v rámci vzdělávacích programů pro školy. 500 dětí + 15 hendikepovaných

4/ Nové prvky v expozici: vznikla Světnice tkalce, s dobovým vybavením krkonošské světnice, včetně pomůcek, nástrojů, nábytku, nádobí.
5/ Nově jsme akreditovali na MŠMT programy pro ped. pracovníky a uspořádali jsme v průběhu roku Akreditované kurzy pro pedagog. pracovníky i pro neodbornou veřejnost. Kurzy Tkaní na tkalcovském stavu, kurzy Pletení z vrbového proutí, Pořádáme mezigenerační kurzy, Uskutečnili jsme workshopy v Městském kulturním zařízení v Bělé pod Bezdězem.
Spolupráce s kulturními organizacemi v PL: Zajistili jsme workshopy a ukázky lidových řemesel na ArtGlass v Jelenie Gore a týdenní dílny v Jelenie Gore - červen 2018
Připravili jsme ukázky lidových řemesel s dílnami pro děti na akci Už ho nesou v Trutnově (6.5.), Svatováclavské slavnosti v Rudníku.
Zapojili jsme se do akce Den Evropského dědictví v září a uspořádali dílny pro veřejnost a prohlídky muzea zdarma.

Proběhlo setkání zpracovatelů ovčí vlny: Přástky - seminář s tématikou předení, další zpracování vlny a tkaní .27.-28.1.

 Projekty v roce 2018: Interaktivní výstava Tkalcovství, prezentace regionálních řemesel, celoroční práce s dětmi v kreativních kroužcích a dílnách. Tuto činnost podpořilo Město Trutnov částkou 60 tisíc, Královéhradecký kraj částkou 57 tisíc a Ministerstvo kultury částkou 25 tisíc. Uspořádali jsme všechny plánované akce. 
1/ Zajistili jsme provoz Tkalcovského muzea s pravidelnou otvírací dobou. Květen, červen, září: úterý - sobota, července a srpen pondělí - sobota.


V muzeu pracují průvodci, kteří umí obsluhovat historické nástroje, předvést základy lidových řemesel: Tkaní, předení, zpracování lnu a vlny. Jsou proškolení a dále se vzdělávají.

2/ Zorganizovali jsem tradiční akce pro veřejnost: 24.3.2018 Velikonoce v muzeu 59 osob, 
Tradiční workshopy pro veřejnost zaměřené na lidová řemesla.
Staročeské vánoce v muzeu: 1.12. - workshopy a malý vánoční jarmark. 60 osob

Den Krkonošských řemesel 21.7. 88 osob

3/ Dílny pro děti v rámci vzdělávacích programů pro školy. 500 dětí + 15 hendikepovaných

4/ Nové prvky v expozici: vznikla Světnice tkalce, s dobovým vybavením krkonošské světnice, včetně pomůcek, nástrojů, nábytku, nádobí.
5/ Nově jsme akreditovali na MŠMT programy pro ped. pracovníky a uspořádali jsme v průběhu roku Akreditované kurzy pro pedagog. pracovníky i pro neodbornou veřejnost. Kurzy Tkaní na tkalcovském stavu, kurzy Pletení z vrbového proutí, Pořádáme mezigenerační kurzy, Uskutečnili jsme workshopy v Městském kulturním zařízení v Bělé pod Bezdězem.
Spolupráce s kulturními organizacemi v PL: Zajistili jsme workshopy a ukázky lidových řemesel na ArtGlass v Jelenie Gore a týdenní dílny v Jelenie Gore - červen 2018
Připravili jsme ukázky lidových řemesel s dílnami pro děti na akci Už ho nesou v Trutnově (6.5.), Svatováclavské slavnosti v Rudníku.
Zapojili jsme se do akce Den Evropského dědictví v září a uspořádali dílny pro veřejnost a prohlídky muzea zdarma.

Proběhlo setkání zpracovatelů ovčí vlny: Přástky - seminář s tématikou předení, další zpracování vlny a tkaní .27.-28.1.