Hlavní partneři

Poděkování

  • Petr Kavan
    neúnavná pomoc, trpělivost a nové nápady.
  • Iveta Hemelíková, Hana Nýdrlová, Anna Talábová, Jana Kavanová, Jiřina Švaralová, Jaroslava Raabesteinová, Marcela Ledvinková,
    za pomoc s organizací akcí pro veřejnost.
  • EVĚ KOSTKOVÉ
    Za vedení kroužků pro děti, trpělivost, stále nové nápady pro děti a za spoustu práce, která za vším je.