Dům pod jasanem - informace

 • Provozujeme tkalcovské muzeum a výtvarnou dílnu. Lektoři v prostředí zrekonstruovaného statku vyučují základy lidových řemesel ( keramiky, tkaní, předení, košíkářství, drátování, zpracování vlny, práce ze slámou a šustím) a výtvarné techniky ( malba na textil, batika, výroba mýdel, svíček, šperků aj. )
 • Od září 2010 probíhá rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT RUČNÍ TKADLEC. Během pěti týdnů se účastníci: naučí zpracovat vlnu a len, připravit přízi, barvit, seznámí se s historii tkaní a předtkalcovskými technikami, dokáží číst ve vazebních tabulkách, navrhnou vzhled tkaniny, tkají na gobelínových rámech a vícelistých tkalcovských stavech, naučí se dokončovat výrobky ( základy šití na strojích).
 • Provozujeme elektronický obchod, ve kterém můžete zakoupit výrobky šikovných lidí zoblasti Trutnovska, nebo naopak své výrobky nabídnout k prodeji.
 • Jsme prodejní místo krkonošských výrobků Krkonošské výrobky. Krkonošské výrobky, které prodáváme, si můžete prohlédnout v našem elektronickém obchodě nebo při osobní návštěvě.
 • Podpořte nás - umístěte si na stránky náš banner: 
  Dům pod jasanem 
  Banner vložíte na své stránky pomocí následujícího kódu:
  <a href="http://www.dumpodjasanem.cz"><img src="http://www.dumpodjasanem.cz/Graphics/banner1.jpg" alt="Dům pod jasanem" /></a>
 • Jsme občanské sdružení.