Akce tkalcovského muzea

Workshopy a semináře

V projektu Environmentální vzdělávání a tradiční řemesla Krkonoš. Financováno www.sfzp.cz www.mzp.cz. Přihlášky přes email. 

2022

Únor 12.-13. Košíkářství - tradiční řemeslo a jeho uplatnění v horských podmínkách

Květen 11.+12. - Proutí a jeho zpracování.  

Červen: 24.Krkonošské bylinky, Svatojánská tradice

Srpen 22.-23. Přírodní materiály a košíkářství: sláma, proutí, seno, traviny

Září: 17. - Bylinky a rostliny v Krkonošcíh - výroba mýdel a solí, čajové směsi.´

Říjen:8.-9. Zpracování vlny a lnu

Listopad: 5.-6. Seminář: textilní řemesla - recyklování, tradice, využití lnu a vlny. 

 

 

Textilní řemesla žijí a Textilní dědictví v Krkonoších

Spolufinancováno: Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj. 

5.-6.2. Přástky - tradiční setkání přadlen

25.-26.4. Textilní seminář

21. 5. - Recyklace a textil, 

25.-26.7. Tkalcovské techniky

6.-7.8. Netradiční textilní techniky  v tkalcovství

24.-25.9. Předtkalcovské techniky

4.-6. 11. Celostátní tkalcovský seminář

Zpět na akce muzea